Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter personal dos usuarios que poidan ser recabados durante a navegación a través do sitio web https://plataformagalegaefafd.com.

Neste sentido, Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia cumple co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consejo de 27 de abril de 2016 relativo á protección das personas físicas (RGPD).

O uso deste sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluidas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia
 • NIF: Q3678001C
 • Domicilio: Rúa Lope Gómez de Marzoa S/N. Edificio FEUGA. Despacho 20. CP15705. Santiago de Compostela, España.
 • Correo electrónico: info@plataformagalegaefafd.com
 • Sitio Web: https://plataformagalegaefafd.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europero de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealtade e transparencia: O Titular sempre requerirá o consentimiento para o tratamiento dos datos personais que poida ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular información ao Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estrictamente necesarios para o fin ou fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais recabados durante o tempo estrictamente necesario para o fin ou fines do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de suscripcións, o Titular revisará periódicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos personais recabados serán tratados de tal manerra que a súa seguridade, confidencialidade e integridade esté garantizada. O Titular tomará as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado e o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://plataformagalegaefafd.com non é necesario que facilite ningún dato personal.

  Dereitos

  O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

  • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
  • Solicitar unha rectificación o a cancelación.
  • Solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Opoéerse ao tratamento.

  Non pode exercitar o dereito á portabilidade dos seus datos.

  O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándolo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, suscriptor ou colaborador que teña facilitado os seus datos nalgún intre, pode dirixirse a Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como foron obtidos, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

  Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@plataformagalegaefafd.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

  Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos personais que lle concernen infrinxe o Regulamento.

  Finalidade do tratamento de datos persoais

  Cuando vostede se conexta ao sitio web para mandar un correo ao Titular, suscríbese ao seu boletín facilitando información de carácter personal da que o responsable é o Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia. Esta información pode incluir datos de carácter personal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, da o seu consentimiento para que a súa información sea recopilada, utilizada, xestionada e almacenada por — REDEGAL — sólo como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

  Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

  Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos personais:

  • Para garantizar o cumplimiento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Esto pode incluir o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantizar a confidencialidade dos datos personais que recolle.
  • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece neste sitio web.
  • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de «cookies» que se descargan no ordenador do Usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de «Cookies» .

  Seguridade dos datos persoais

  Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precauciones razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrucción dos mesmos.

  O sitio web está aloxado en REDEGAL. A seguridade dos datos está garantizada, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para elo. Pode consultar a súa política de privacidade para teer máis información.

  Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvedade de que dita cesión de datos esté amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamiento. Neste último caso, só se levará a término a cesión de datos ao terceiros cando Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia dispoña do consentimento expreso do Usuario.

  Sen embargo, nalgúns casos se poden realizar colaboracións con outros profesionais, en eses casos, requerirase ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos márs estrictos estándares de seguridade.

  Contido doutros sitios web

  As páxinas deste sitio web poden incluir contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artidos, etc.). O contido incrustado doutras webs compórtase exactamente da misma maneira que se houbese visitado a outra web.

  Estes sitios wen poden recopilar datos sobre vostede, empregar «cookies», incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción usando este código.

  Política de «Cookies»

  Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar «cookies», que é unha información que se almacena en seu navegador web.

  Na páxina «Política de Cookies» pode consultar toda a información relativa á política de recollida, finalidade e tratamento das «cookies».

  Lexitimación para o tratamiento de datos

  A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

  Para contactar co Titular, suscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio wen ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

  Categorías de datos persoais

  As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

  • Datos identificativos.
  • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

  Conservación de datos persoais

  OS datos personales que proporcione al Titular se conservarán ata que solicite a súa supresión.

   Navegación Web

   Ao navegar por https://plataformagalegaefafd.com pódense recoller datoso non identificativos, que poden incluir a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificalo.

   O Titular utiliza a información obtida para obter datos estadísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patrósn de navegación e para recopilar información demográfica.

   O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poida acceder a través dos distintos enlaces que conteña o sitio web.

    Exactitude e veracidade dos datos persoais

    Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vigentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

    Como Usuario do sitio web é vostede o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia de calquera responsabilidade ao respecto.

    Aceptación e consentimiento

    Como Usuario do sitio Web declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter personal, acepta e consente o tratamiento dos mesmos por parte do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

    Revocabilidade

    Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@plataformagalegaefafd.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

    No exercicio destes dereitos non inclúe ningún datos que Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia esté obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

    Cambios na Política de Privacidade

    O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptarla a novidades lexislativas ou xusisprudenciais, así como a prácticas da industria.

    Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

    Esta páxina web fai uso das Cookies funcionáis sen seguimento da súa navegación.   
    Privacidad